Förutom de rent tekniska aspekterna kring att producera innehåll finns det en väldigt viktig sak att förhålla sig till som skribent, nämligen integritetsfrågan. Där finns det både en laglig och en etisk gränsdragning att ta hänsyn till. Eftersom det här är en webbplats som primärt tittar i backspegeln kan vi göra det enkelt för oss och utgå från att de personbilder som publiceras rör personer som inte längre finns med oss. Nu levande personer måste ge sitt samtycke innan publicering. Samtycket kan ska på olika sätt. Hur det görs måste varje skribent bedöma individuellt utifrån sin relation till den aktuella personen. Varje skribent ansvarar också för det material som skapas; att det följer lagar och någon sorts allmänt accepterad etisk kurs

Med det sagt övergår vi till det rent tekniska kring publiceringen.

Det finns primärt två varianter av publicering, ”Inlägg” och ”Sidor”. Det senare är tänkt för längre betraktelser, berättelser, fakta, osv. Inlägg används för kortare texter och framförallt publicering av bilder. Inlägg kan kommenteras, vilket kan vara särskilt bra just vid bildhanteringen. En större allmänhet kan lägga till information, tex vilka personer som finns med på en viss bild etc. Inlägg kategoriseras och ”taggas” efter typ och innehåll, vilket underlättar sökningar när inläggen blivit många.

Det finns flera sätt att göra samma sak. Här nedan visas ett sätt att skapa ett inlägg, vars primära syfte är att visa en bild. Börja med att, från inloggat läge i panelen, välja ”Nytt – Inlägg” från översta menyraden.

Skapa nytt inlägg-1-2016-01-21

Då hamnar man i redigeringsrutan som syns nedan.

  • Klicka på ”Välj utvald bild” i rutan för utvald bild till höger. (Påföljande moment där förklaras längre ned.)
  • Skriv in en rubrik
  • Skriv en text
  • Välj en kategori i valrutan för kategorier till höger. Det går också att där lägga till en kategori om man tycker att de som finns inte stämmer riktigt.
  • ”Tagga” bilden utifrån bildens innehåll. Taggningen kan göras genom att välja redan existerande taggar, eller att man skriver in sina egna.
  • När man är nöjd med sitt inlägg – klicka på knappen ”Publicera” uppe till höger. Klart

Skapa nytt inlägg-3-2016-01-21

När man ska ange utvald bild så hamnar man mediabiblioteket, dvs redan uppladdat material på servern. Om det är en ny bild som man ska lägga till i sitt inlägg så är det ju inte så troligt att den bilden finns i biblioteket. Då får man gå till fliken ”Ladda upp filer” och – ja, just det, ladda upp sin bild, som ligger någonstans på en egna datorn. När bilden väl är uppladdad till biblioteket kan den väljas och infogas som den utvalda bilden.

Ladda_upp_media