Här under samlas lite längre funderingar, dokumentation och historier. Dvs sådant material som bör ha en mer statisk plats än bara en notis i bloggflödet.