Den här webbplatsen startade som en vild idé för ganska många år sedan. Upprinnelsen var en del e-postande, facebookande och samtal med ”gamla” gränsforsbor. Jag (Roger Andersson) insåg att det fanns ganska mycket historier, berättartalang och bilder som borde spridas till en större offentlighet. Namnet reserverades och webbplatsutrymme köptes. Efter det gick det hela i stå under flera år.

I början av 2016 var det dags att se om tiden var mogen att börja fylla den här platsen med minnen, bilder, fakta, historier och skrönor från Gränsfors med omnejd.

Om du har några synpunkter på innehållet, eller har brättelser, fakta, bilder eller annat att förmedla får du gärna skicka ett e-postmeddelande till roger ”snabel-a” bjorktorp.se.

Om du vill framföra synpunkter på, eller har frågor om webbplatsens tekniska lösning och beteende så skickar du också det till roger ”snabel-a” bjorktorp.se. Ja, som ni förstår ser ju inte adressen ut så egentligen. Förhoppningen är att den skrivningen ska lura adressfiskerobotar, men inga människor.