Min mor Julia och närmaste grannen Sigrid målade yxor i ett thinnerstinkande rum, kan vara 1953-54.

Damer_yxfabriken-1

Damer_yxfabriken-2