En vy som visar byns båda affärer och baståsenhusen i bakgrunden.