Det är okänt vad som byggs, var och vilka, men en notering på baksidan av kortet säger att det är 1939. Du som ser kortet kanske känner igen någon?