Ordet Motbok för åtminstone mina tankar till rusdrycker och deras ransonering.

Så icke den här gången. Här är det fråga om en redovisning av levererade ägg och den ersättning som utbetalats för dessa. Stina Wallner i fråga bör vara min mormors moster. Hon levde 1885-1953. Tyvärr finns det inte noterat någonstans i motboken vilket år det gäller.

Motbok_Stina_Wallner-2