1934 köpte Stina Wallner ett hus, som sedermera blev mitt föräldrahem, av Olga Silfvernagel för 2000 Kr.

Enligt pengavärdeskalkylatorn på historia.se motsvarar den köpeskillingen 2016 en köpkraft av 64000 Kr. Då ska man också veta att det var några byggnader som bytte ägare. Det var fortfarande ingen egen fastighet. Av säljarens efternamn förstår man också varför huset har kommit att kallas ”Silfvernagels”.

1949 köpte sedan Hanna Hallberg, min mormor, huset av sin moster Stina för 1500 Kr. Att priset då blev 3/4 av den föregående köpeskillingen kan säkert bero på många saker. En bidragande orsak var säkert att… ”Säljaren undantager under sin livstid rätt att utan ersättning få disponera byggnadens sydvästra rum, skrubb under trappen till vinden, samt del i vindsutrymme, vedbod och källare.”

Stina avled 1953.

Köpekontrakt_Stina_Hanna

Silfvernagels-gammalt Silfvernagels_nerifrån