Sven Erik Nordin har bidragit med ytterligare en bild från sitt arkiv. Den här bilden är tagen vid samma tillfälle som denna. Sven Erik skriver:

Min far, som med hjälp av sin brors lastbil, körde hela gänget. På bilden syns min far Thure genom hytten. Min mor står närmare kameran – men skymd av en annan kvinna.
På lastbilsflaket ser man närmast hytten en skymt av mitt huvud (mest mösskärmen). Bakom mig står Lars-Erik Gradin (från Åsvallen), till vänster om honom Arne Carlén, Maja Westrin, Margit Eriksson (”Böl-Margit”) och Stina Westrin. Den som sitter långt bak och halvt bortvänd tror jag är Tord Forselius.