Karin och Carl-Olof Rigsjö skickade fina bilder och text som dokumenterar en del av livet i Grängsjö. Tack för det.

Tidningsartikel 15 juni 1951

Erik Persson, Gnarp, 70 år

På fredag fyller f. hemmansägare Erik Persson V. Grängsjö, Gnarp, 70 år. Jubilaren är född på gården ”Rigen” i V. Grängsjö, där föräldrarna hade jordbruk. Han stannade hemma på gården till sitt giftermål år 1911 med Britta Brodin, Trösten, Bergsjö. Några år senare påbörjade han byggnationen av mangårds- och ekonomibyggnad på en tomt i närheten av fädernegården. Hans faders hemman delades senare, och makarna övertog den hemmansdel, på vars mark de byggt sitt hem.

Jordbruket har varit hans stora livsintresse, och han har på detta område gjort ett gott verk. Förutom att hans åkrar har burit goda skördar av de vanliga jordbruksprodukterna har han varit en flitig jordgubbsodlare i många år. Han har heller inte varit främmande för skogen och skogsvården. Själv säger han att han får aldrig sådan fin avkoppling som när han får gå i skogen.

Hans stora hobby har varit snickring till husbehov, och för övrigt är han kunnig i varjehanda. Fiol har han spelat till glädje för sig själv och sin familj.

Nu fyller ”Rig-Erik” 70 år, men han är spänstig och ungdomlig till sinnet. Stor skämtare som han är, kan man i hans sällskap få sig ett gott skratt. Om vi ser på vad han uträttat från de första åren som bonde då han bl.a. bröt upp sten runt gården och gjorde en bra trädgård, då kanske mången förundrade sig, när han för två år sedan började bygga en ny och fin enplansvilla på sin mark.

Nu står denna färdig och de båda makarna flyttade in i den nya villan.

När signaturen uppsökte jubilaren här om dagen var han i färd med röjning och plantering omkring den nya tomten vilket visar, att han inte har slagit sig till ro.

Omtyckt av alla, bonde och jordbrukare ut i fingerspetsarna, och en god sällskapsmänniska, är fredagens jubilar.

En bild på hela familjen Per Eriksson (kallade sig Ersson) och gården där Erik Persson bodde innan han byggde sig eget inom fastigheten. Från vänster i bakre ledet; Per Ersson, Petrus (kallades Per), och Erik. I mellanledet Karolina med dottern Brita Lena, Brita Eriksson (född Backlund) och Brita Augusta. Längst fram Ingeborg Katrina och Gunhild Gunilla. I främre ledet kan det vara tvärtom med placering? Bilden är från ca 1912.

Gottfrid var mycket engagerad i jordgubbsodlingen och ledde plockningen. Ett riktigt drömjobb tydligen.

Jordgubbsodling nedanför huset som byggdes ca 1914 av Erik Persson. Gottfrid Persson (senare Rigsjö) leder plockningen. Foto år 1942

Erik Persson med sonen David och sonhustrun Hulda. Gården Rigen i bakgrunden. Foto år 1942