Det är intressant att se hur kompetenskrav och formuleringar förändras över tid.

1905 sökte Helsinglands Linspinneri personal till sin verksamhet. De krav de då ställde var att de sökande var ”Snygga och ordentliga flickor som önska stadigvarande arbete”

Kan undra vad genusbevakande instanser ansåg om formuleringarna därvidlag.

För att, om möjligt, skapa lite balans så lägger jag till en annons där en ung man söker arbete. Återigen är det intressant att se vilka kvalifikationer det anses viktigt att lyfta fram.