Troligen 1936. I Baståsen. Med lite hjälp kan jag identifiera alla. Pappa i farmors mage längst bak i trappan.