Visst känns det tryggt att ens tillgångar vilar under beskydd av riksvapnet?

Tanken svindlar när man funderar över utvecklingen från bildens motbok till dagens digitala siffror som man förfogar över med hjälp av en app eller en webbläsare, med benäget bistånd av ett BankID. Hur kunde det över huvud taget fungera förr? Transaktioner med kontanter över disk, öga mot öga med en fysisk människa. Transaktionerna noga noterade med bläckpenna i en motbok. ”Mot” förresten. Vem eller vad var boken mot?

Vissa transkationer ansågs värdiga att bekräftas med ett frimärkeliknande klistermärke. Årets upplupna ränta noterades noga, återigen med denna penna, i motboken. Ja, just det. På den tiden existerade en sådan sak som inlåningsränta också!