Som så mycket annat jag hittar i gömmorna påminner skolmatriklarna om en annan och mer oskuldsfull tid.

Förutom listor på alla elever i alla klasser, med hemtelefonnummer och personnummer, hittar man…

  • Fullständiga kontaktuppgifter till ledamöterna i länsskolnämnden, inklusive de tider de oftast är nåbara
  • Kontaktuppgifter till ledamöterna i Bergsjö skolstyrelse (där mjölnaren och lantbrevbäraren Erik Landin kan sägas vara Gränsfors representant)
  • Kontaktuppgifter, i lite olika form, till alla former av skolpersonal
  • Ordningsregler i 15 punkter, varav en del hade underpunkter
  • Lärarnas ”mottagningstider”. Det var tider då lärarna förväntades svara i telefon. Här kan man också få en antydan om huruvida aktuell lärare var kvälls- eller morgonmänniska
  • Matsedel. Menyn bestod av ett roterande fyraveckorsschema.
    Vad sägs tex om Fredagar vecka I: ”Sjömansbiff med potatis. Rikligt med klippt persilja el. grönkål på biffen. Vitkålssallad m. äpple el. apelsin el, citron.”?
    Det påpekade också: ”Under tiden 1.2 – 31.5 ges eleverna en C-vitamin-tablett per utspisningsdag”

Som sagt, innehållet visar på en tid före GDPR och hot- och hatretorik. Det andas istället rosor på kinden och solsken i blick, med en antydan till direktdemokrati som inte finns idag.