Markeringen gäller ungefärlig plats varifrån bilden är tagen.

Gamsetbron