Placeringen är lite osäker. Klargörande resonemang välkomnas.

Gränsfors_fotbollslag-1