Troligen togs nedanstående foto någonstans i närheten.

Huset  kallades ’Simons’ men beboddes av familjen Englund. Ivar och Elsa Andersson hyrde en liten lägenhet där et tag.

Vy från Träsvejen

Vy från Träsvejen