Detta var de män som en tid var tongivande inom Gränsfors Baptistsamfund.

Tips på namn emottages tacksamt. (Som synes nedan har ett antal kommentarer med namn flutit in.)

Följande bilder kan fungera som stöd för några av identifieringarna:
PA Petterson, med Sigrids kommentar.
JO Levin
Enar Lind

Källa till namnen är Sigrid Andersson, via noteringar på baksidan av korten. De Aron och Julia som nämns i kommentaren om Petterson hade efternamnet Wallner. Skrädderiet låg alltså på höjden ovanför kvarnen i Baståsen, där Mats & Anna-Greta Klint bor nu.

Även Per Norin finns i arkivet, med Sigrids notering.