En vy från bergsjöhållet mot Gnarp.

De hus som syns är fotografen Albert (gemenligen kallad Album) Carléns bostad och ateljé, till höger. Till vänster skymtar Karl Anderssons hus, med tillhörande ekonomibyggnader. Karl var dessutom en betydande kapacitet vid brobygget, då han förutom att vara jordbrukare, också var stenarbetare.