Under en tid var vistelse på fäbodvallar en viktig del av bondelivet.

Sigrid Andersson har beskrivit en del av fäbodlivet här. Vi har också fått inblick i livet via gäst- och dagboksanteckningar.

Bilden visar en del av fäboden Norrbovallen. Stugorna nummer två och tre från höger är norråsenfamiljerna Wallners och Norins.