De flesta gamla gränsforsbor har väl gått i söndagsskola i Kapellet. Under en tid fanns även en ungdomsgrupp i söndagsskolan. Som synes var den rätt stor, år 1936.

Kan bilden kompletteras med fler namn på ungdomarna?