Logen 1721 Nordstjärnan

När jag på 1940- och 1950-talet växte upp i Gränsfors och sedermera Väster­grängsjö var ”Logen” (låschen) den alldeles självklara kulturella centralpunk­ten. Visst var de olika frikyrkorna ute i byarna viktiga, och visst hade den mer opersonliga statskyrkan i centralorten sin plats, och visst fanns det andra orga­nisationer i bygden, men det var ”på Logen” man gick på möten och fick sin grundläggande skolning i demokrati och mötesteknik. Det var där man lärde sig dansa, tränade bordtennis, sjöng i kör och spelade amatörteater eller deltog i de folkliga föreställningar som benämndes ”paketauktioner”, där allehanda små saker ropades ut till hågade spekulanter av en oftast flyhänt och munvig auk­tionist. Det var också här ortens ambulerande biograf regelbundet hade sina föreställningar. Kort sagt var ”Logen” på många sätt det nav omkring vilket de flesta kulturella verksamheter snurrade ute på landsbygden under den här tiden – åtminstone i den här delen av landet. Och det fanns ju ett ”godtemplarhus” nästan i var och varannan by. I min lilla del av världen fanns det förutom i Gränsfors också t.ex. i Byn, i Röde, i Norrfjärden, på Årskogen, i Jättendal, i Bergsjö och Hassela – och kanske på ytterligare något ställe jag inte kommer på nu.

”Logen” i Gränsfors var alltså formellt ”avdelning 1721 Nord­stjärnan” och tillhörde IOGT, som vid den här tiden var nykterhetsrörel­sens ”flaggskepp” i Sverige. IOGT (ursprungligen ”Independent Order of Good Templars” – senare ”International Order of Good Templars”) tillskapades i USA redan 1851. I Sverige tillkom den allra första IOGT-logen ”Nr 1 Klippan” i Göteborg i november 1879, och Sveriges Storloge av IOGT bildades år 1880.

Rörelsen växte sedan snabbt. År 1887 hade man i Sverige ca 60 000 medlem­mar, och redan vid sekelskiftet 1900 hade man 95 000 medlemmar och var därmed landets största folkrörelse.

Logen 1721 Nordstjärnan i Gränsfors bildades den 29 november 1891, och min morfars far, Svante Berglin, som året innan flyttat till Gränsfors från Harmånger, blev enligt det ursprungliga protokollet Logen 1721 Nordstjärnans förste ordförande (”logedebeterande”). E Sjöman blev vald till Logetemplare och Kristin Nordborg till Vice Templare. Min morfar, Hans Berglin, som var född 1885, skall enligt uppgift ha blivit medlem som mycket ung och var med i logen så länge han levde. Mina föräldrar, Ingrid och Thure Nordin, var för övrigt också medlemmar från inträdet till sin död – d.v.s. i omkring 70 år.

På logen fanns också ett bibliotek, och generellt kan säkert inte logens betydelse för kulturens utbredning och bibehållande på landsbygden under 1900-talets första hälft nog betonas.

Mina egna personliga minnen från godtemplarhuset i Gränsfors härrör sig bland annat från ett stort antal träningstillfällen vid ett av det två bordtennisbord som träningskvällarna stod uppställda i stora salen – samt inte minst förstås från de regelbundna mötena, som oftast efter den formella delen följdes av improviserad dans till radiogrammofon. Men även några av de utflykter som arrangerades har jag minnen från, liksom många andra aktiviteter i logens regi.