IOGT-logen 1721 Nordstjärnan

Under en tid var nykterhetsrörelsen väldigt betydelsefull för bygden. I deras pampiga byggnad sjöd det av aktivitet. En kortare beskrivning finns i bifogat dokument.

IOGT-huset, beskrivning.