Troligen någon gång på 20-talet tvingades ett flygplan nödlanda.

Enligt denna skribents murkna minne så var det just det gick till. Dvs en nödlandning. Det möjligen mjuka och knöliga underlaget fick planet att tippa överända. I det murkna minnets vrår finns det också fragment som säger att nödlandningen skedde på ”täkta ve Nystuga”; vid Blåhimmeln.

Den kavate unge mannen som tittar in i kameran är Anders Henry Andersson, född 1914.

Till vänster, i bänk två i högra bänkraden kan vi se här hur han såg ut 1921. På olycksbilden har han alltså hunnit samla på sig ytterligare några år. Kortbyxorna är fortfarande på. Långbyxor fick man väl börja ta på sig efter konfirmationen? Så bilden bör vara tagen någonstans mellan första klass och konfirmationen.

Om någon har tillförlitligare uppgifter om detta så tas dessa emot med tacksamhet via kommentarsfältet eller elektronisk post.

Anders Andersson

Anders Andersson

Här ser vi Anders Andersson i liknande, eller troligen samma, mundering som på bilden med flygolyckan. Bilden kanske till och med är tagen samma dag.