En bild som tydligt visar hur stark frikyrkan var under en tid.

I boken ”Baståsen Gränsfors”, nedtecknad av Baståscirkeln 1989-1999, finns en bild som visar en liknande vy vid Bastås-sågen. Den bilden togs strax före sågens nedläggning vid 50-talet. Tillräckligt mycket överensstämmer mellan bilderna så att det är rimligt att anta att även denna bild är tagen vid den sågen, fast då avsevärt tidigare.

En stor del av byn har samlats för att vara en del av dopet.