Hört talas om ’Gamsäters sten’, den gamla gränsmarkeringen mellan
Bergsjö och Gnarp? I så fall får du gärna kommentera!

Skulle så gärna vilja veta var den stod, hur den såg ut, om det fanns någon
inskription på den osv. En sten försvinner ju inte så lätt, kanske
finns den t.o.m. kvar nånstans?

Stenen omtalas i Hudiksvallsprosten Olof Bromans verk Glysisvallur
(ca 1720), där Gnarps sockengränser anges: ’… wäster ut til
Gamsäters sten …’.