I Ortnamnsregistret hos Institutet för språk och folkminnen hittade jag denna notering om ortnamnet ’Gränsfors’. Undrar vem garvaregesällen var …

Växeln var inhyst hos Skräddars och telefondistriktet sträckte sig från Norråsen i söder till Mörhögs i Gränse (Västergrängsjö) i norr.

Man kan väl tillägga att namnet även användes om det postområde som utgick från Holms uthus uppe i Gamset, där postkontoret var beläget.