Det här var det meddelande som föräldrarna till en nervös förstaklassare fick inför skolstarten.

Det som förbryllar lite är varför det är två olika exemplar. Blev det en ändring? Är det höst- och vårtermin? Jag minns att ”fröken Ethel” åkte iväg till Pakistan innan årskursen avslutades. Mitt minne säger att hon åkte efter höstterminen.

Det är också intressant att det fanns gruppindelning där i första klass. Det var ju bara Birgitta Wallner och jag i första klass. Jo, efter en tid in i läsåret anslöt också Gun-Britt Elfving. Så är mitt minne murket igen, men jag tror att Ulf Forsström var med på ”uppropet”, men så flyttade familjen Forsström till Hudiksvall, och det blev aldrig någon skolgång i Gränsfors för Ulf.

Gun-Britt, Birgitta, Ulf och allra helst, fröken Ethel får gärna kliva in här och kommentera och fylla ut luckorna i mitt murkna minne.