Yxfabriken i Baståsen har under drygt 100 år varit en betydelsefull arbetsgivare i bygden.

Till 50-årsjubiléet, 1950, skickade Olof Eriksson, i vissa kretsar kallad ”Jar-Olle”, ut det här hälsningskortet. Primär målgrupp är tyvärr i skrivande stund okänd. Hur yxfabriken nu själv ser på sin histora kan ses här.