Här har morfar, Erik Wallner d.ä, tagit fram ”tvybettsaxô’n” till sina pållar.