1956 kostade det alltså 20 Kronor att under ett år ”innehava radiomottagningsapparat och till dylik apparat ansluten mottagningsanordning”.

TV-mottagare var ju inte aktuellt på den tiden. Det är också intressant att notera att licensen är utställd till Anders Andersson på adress Box 35. Vid den tidpunkten bodde sagde Andersson i det hus där jag föddes och alltid varit känt som Box 66. Ja, innan postnummerreformen då det blev Box 3263, eller Gränsfors 3263, senare Baståsen 3263 och numera Baståsen 410 (tror jag).

Endera byttes boxnumret eller så var det inte så noga med adresserna i Gränsfors. Alla kände ju alla. Faster Aina jobbade ju på postkontoret och grannarna Sigrid och Erik Landin var lantbrevbärare. Box 35 var kanske en kvarleva från ”Karl Annersa’s” som inte blivit ändrat.