Visst utstrålade kvittona på erlagd automobilskatt mer kraftfull myndighetsutövning förr?

Här är bilen som kostade 194 Kr i årlig skatt.