De enda jag känner igen på fotot är min pappa Per Hjalmar Hedström (på taket) och skolläraren Martin Lindkvist.