Troligen är den här bilden tagen utanför kapellet, efter vederbörligen utförd vigsel.

Brudparet ser ut att kunna vara pastor Johan Albert Andersson, född den 2/7 1884 och Signe Helena, född Rodin den 7/8 1895. Om vi tror att det stämmer så är datumet då bilden är tagen, 8/7 1932.

Det finns en del kända ansikten bland den stora skaran för mig okända. Nummer ett och två från höger i bakersta raden är Daniel Hallberg och Anna Hallberg, född Wallner. I mittenpartiet i bakre raden skymtar både Klara Norin och Aron Hallberg. Grabben som sitter på gräsmattan längst till höger skulle kunna vara Eric Hallberg, som i så fall skulle vara 17 år gammal på bilden. Nummer två från höger, sittande på bänken är skräddare Pettersson. Nummer tre från vänster i bakre raden (barnet oräknat) skulle kunna vara Stina Wallner.

Påfallande många av herrarna på den här bilden, kanske till och med alla, finns med i det här sällskapet.

Eventuella rättelser och kompletteringar mottages tacksamt.