Förutom det rent uppenbara som kan utläsas ut gamla dokument så finns det saker som de antyder och frågor som de väcker.

Med tanke på det tidsintervall som listan spänner över kan man ju tänka sig att yxfabriken tillämpade avlöning per tvåveckorsperiod. Antagligen var lönen fortfarande i kontant form. I boken ”Baståsen Gränsfors” finns en dramatisk berättelse om hur nära det var en gång att hela avlöningskassan försvann ner i ån.

Vi ser att lönen är utbetalad för fyra arbetsdagar, varav sex timmar utgörs av timlön och 27 timmar ackordslön. Enligt min uppfattning och minne arbetade pappa heltid på yxfabriken. Då kan man ju fundera vad resterande timmar ägnades åt här. Ledighet? Sjukdom? Annat arbete?

Det är i alla fall tydligt att under ackordsdelen skaftade han 810 yxor av två olika typer (”m. järnkil skaftade”) Det blir 30 stycken per timme; två minuter per yxa.

Vi ser också att yxfabriken köpte kontorsmaterial från lokal leverantör. Avlöningslistan är tryckt hos Söderlunds tryckeri i Bergsjö.