Examen för första och andra klass i Gränsfors skola 1958.