Lars’Ors Olle (som bodde i en stuga ovanför Ragnar Lundbergs) och Hjalmar Hedström i skolbacken, Gammsätter (i bakgrunden Erik Norins gård), troligen 50-talet.