Ett nytt bidrag från Pontus Öhman visar, det jag tror är, några bröder Bergvik mysandes på gräsmattan utanför deras hem.