Bilden är hämtad från boken ”Baståsen Gränsfors – En bok om verksamheten vid Bastås-ån.”

Bilden visar ”Silfernagels”. Huset vid kvarndammen i Baståsen. Personerna på bilden är Johan Gustaf Silfvernagel och hans hustru Anna Maria, född Westberg. Det är inte känt när fotografiet togs. Johan Gustaf kom troligen till Baståsen 1902, eller strax därefter. För att få till en bra historia kan vi väl anta att kortet togs 1917. Det innebär att det är precis 100 år mellan kortet ovan och kortet nedan.

Gemensamma nämnare är huset, ur lite annan vinkel, och grinden. Ja, den har överlevt 100 år av väder och omild behandling. Lite tilltufsad är den allt, men ändå i förvånande gott skick. Den ena grindstolpen är nedlagd, som ett trappsteg mellan väg och entrégång, och den andre stolpen ligger som grundläggning till den trappa som gjordes vid en renovering 1960.

Redaktören beklagar att personerna på den nytagna bilden inte visar samma grace och elegans som Johan Gustaf och Anna Maria.