En tid, i min ungdom, var jag glad innehavare av och utövare av privatradio. Gissa vem som var min mentor och ”lurade in” mig i den verksamheten?

Jo, den välbekante Ragnar Lundberg.

Kortet med Q-koder är något som han skrivit för hand, fotograferat – naturligtvis, och mångfaldigat till alla som ville ha det.

Meningen med privatradio var väl att ha ett sätt att kommunicera i närområdet, långt innan mobiltelefonerna var uppfunna. Ibland, när de atmosfäriska förhållandena var de rätta, kunde radiovågorna studsa och ge möjligheter till kontakter med likasinnade i södra europa, Färöarna och nordnorge, som exempel. Det var spännande. Till kutymen hörde också att efter en kontakt skulle man utbyta QSL-kort. Det var typiskt ett vykort från hembygden där man kommenterade kontakten.

Man skulle också vara med i en privatradioklubb. I mitt fall PriHud.

Enligt matrikeln hade sagde Ragnar medlemsnummer 35. Således en av pionjärerna. Själv hade jag nummer 509.

Enligt matrikeln var det flera Gränsforsbor som var medlemmar. Det fanns också några Gränsfors-hangarounds som var medlemmar. Nisse F: Vilket medlemsnummer hade du?