Vad i all världen var GK?

Historiskt har det funnits många förgreningar och inriktningar av scoutrörelsen. GK (förkortning av Goda Kamrater) var en del av det stora scoutträdet. I GK kunde man vara medlem om man var mellan nio och tolv år gammal. Efter det ”befordrades” man till junior och sedan till scout. GK sorterade, så vitt jag har förstått, under Baptistsamfundet eller möjligen en större organisation av frikyrkor. I provboken kan man läsa:

Den som välkomnar och har skrivit under är Kåge Wallner.

Boken innehåller massor av olika prov för att visa att man uppnått en färdighet, och därmed fått rätt att fästa beviset, ett tygmärke, på sin scout- förlåt, GK-skjorta. Under 1967 klarade jag av de 12 provpunkterna för att hedras med nivån av ”GK-are av första stjärnan”. Den som godkände och signerade alla prov var Anna Wallner. Utöver detta lyckades jag tydligen inte klara några fler prov.

Vad minns jag från tiden som GK-are? Ja, egentligen bara lägren på Norrbovallen. De var riktigt härliga, klassiska scoutläger. Så här långt efteråt är jag faktiskt osäker på om jag verkligen var deltagare på mer än ett läger. Det kan vara så att det bara blev ett och jag sedan var besökare.

Det bör också noteras att Kristina Grönholm har publicerat en bild på små GK-are.