I september 1967 hände en omvälvande sak. Hela landets vägtrafik skulle svänga över från vänster till höger sida av vägen.

En äventyrslysten 11-åring gav sig ut med cykeln på morgonen den 3/9 för att känna efter hur det kändes med ”nymodigheten”. Grannen var också ute och hojtade och undrade hur det gick. Ska jag vara riktigt ärlig så var väl skillnaden inte jättestor. Cykelåkande på byvägen på den tiden var kanske inte alltid förknippad med strikt åtlydnad av trafikregler. Högertrafik, åtminstone bitvis, hade nog förekommit tidigare också.

I det större perspektivet var det dock en stor händelse. Alla skulle ju med och alla skulle ta sitt ansvar. Med många års perspektiv så kanske man kan tycka att Gävleborg-Härjedalens Skogsägarförening, som sedermera blev Mellanskog, tog sitt arbetsgivaransvar i frågan lite väl drastiskt. Inte ska man väl huta åt sina anställda i VERSALER?