Detta är ett imponerande lass, långt innan kranar var vanliga för den typen av verksamhet. Lastbilen har alltså lastats manuellt. Ture Nordin är den självklara föraren av lastbilen. Med all säkerhet har han också lastat. Med tanke på att Sigrid Andersson finns med på kortet kan man misstänka att Anders Andersson varit delaktig i lastningen och kanske också är fotograf.