Enligt boken ”Baståsen Gränsfors, En bok om verksamheten vid Bastås-ån” låg Baståssågen ungefär här. Rimligen borde också dopet på bilden nedan ha skett vid sågen.

Dop_i_sågverkshölja_Baståsen