Ungefär härifrån skulle bilden kunna vara tagen.

Vy_Gränsfors_Baståsen