Under en tid var detta en av de två stora samlingsplatserna i bygden.

Den andra var Godtemplarhuset eller ”logen”, nykterhetsrörelsens lokal på höjden vid Nystuga. Här kan vi också se de myndiga män som ledde Gränsfors Baptistsamfund.