Det fanns en tid med intensivt infrastrukturbyggande. Järnvägar, vattenkraftverk och ledningar för att transportera den genererade kraften.

Anders Andersson var en perid anställd av Vattenfall och var med och byggde en 280 kV-ledning genom en lång sträcka längs Sverige. Kraftledningen passerar, bland mycket annat, den tidigare nämnda fäbodvallen Norrbovallen.

Bandtraktorer användes för att dra fram material i största allmänhet, men speciellt de långa och tjocka ledningskablarna krävde en del maskinell kraft.