En häst, två okända samt Håkan och Ragnar Lundberg i skogen (uppe på Klöve´ kanske?).