Att tillverka kol av skogens rikedom av träd var under en tid en viktig verksamhet, inte minst under krigen. Här ses några bilder där två bröder Andersson är inblandade i kolarverksamhet. Ena brodern, Olle, bytte så småningom namn till Åkebo.

Resning av kolmila. Fotograf Ragnar Lundberg. Mannen i mitten ser ut att kunna vara Olle Åkebo.

Pilsnerpaus. Mannen till vänster är troligen Olle Åkebo. Fotograf Ragnar Lundberg.

Bilderna ovan är nog tagna vid samma tillfälle, när milan restes. Det ser ut att vara samma ”gubbar” och fotografen är densamma för de två bilderna, Ragnar Lundberg.

Hur en aktiv mila kunde se ut kan man se på ”omslagsbilden” till inlägget. Då är fotografen en annan, Albert Carlén. Extra intressant är att det finns en stämpel på baksidan av kortet som anger att det är taget 1/5 1941. Det var alltså under andra världskriget. På bilden syns också att det fortfarande finns snö kvar på marken.

Fyllning av kolsäckar. Mannen till vänster är Erik Andersson. Fotograf Albert Carlén.

När milan var klar och rivits skulle kolet fyllas på säckar. Hur det kunde gå till ses på bilden ovan.

Fotograf Albert Carlén. Mannen i mitten är Erik Andersson.

När man jobbat hårt är det skönt med en paus. Notera att en lustigkurre har försökt sig på att skriva SERVERING på skogskojan.