Finns premieobligationer fortfarande? Om de finns så är de säkert i digitalt format och inte som ett vackert tryckt dokument.

Som jag förstått det så var detta ett sätt för staten att låna pengar från sina medborgare. Lånet hade ingen ränta, men långivaren lockades med chansen att vinna en massa pengar. Det var alltså en lott där man som sämst riskerade att bara få insatta pengar tillbaka. I 1955 års premieobligationslån såg vinstplanen ut som så: